Instelling Voor Verstandelijk Gehandicapten

Promens Care, Trekschuit

Instelling Voor Verstandelijk Gehandicapten

Reestlaan 1
7944 BA Meppel

Telefoon
052-2254805

Website

Youtube Channel

Twitter
https://twitter.com/promenscare
  1. Handicap
  2. Verstandelijke beperking
  3. Psychiatrische beperking
Promens Care
Lauwers 17
9405 BL Assen

De Trekschuit maakt deel uit van Dagcentrum Meppel. Het is eenknusse, rustige locatie voor cliënten met eenbeperking. 
Iedereen is welkom en kan de werkzaamheden uitvoeren die bij hem ofhaar passen zonder dat hier druk op wordt uitgeoefend.

Het pand is gekoppeld aan locatie 't Boemeltje, eenkinderdagcentrum van Promens Care.
De locatie ligt centraal in Meppel met veel groen in deomgeving. 

Activiteiten

Binnen de Trekschuit werken we volgens een gevarieerd weekprogrammamet activiteiten die gericht zijn op beleving, ontwikkeling,beweging en creativiteit. De begeleiding komt hierbij zoveelmogelijk tegemoet aan de individuele vragen van de deelnemers.Handwerken, muziek luisteren of maken zijn favoriete bezigheden.Daarnaast fietsen sommige deelnemers graag op de hometrainers enwandelen we veel. Via de methode Sherborne werken we aan hetzelfvertrouwen en de (lichamelijke) ontwikkeling.

De activiteiten zijn bedoel voor deelnemers met een intensievezorg- of begeleidingsvraag en/of een meervoudige beperking, maarook voor de (functioneel) ouder wordende deelnemer. Veel deelnemersvan de Trekschuit hebben behoefte een structuur, een rustigeomgeving en een ongedwongen daginvulling. Wij begeleiden bij hetaanleren en in stand houden van vaardigheden.​

 

De Trekschuit heeft een sportzaal waar volop gebruik van wordtgemaakt. Tevens is er een verschoningsruimte aanwezig voor deverzorging van de deelnemers.

Daarnaast is er een ruime, semiprofessionele keuken. 
We maken ook gebruik van het zwembad en de snoezelruimte van 'tBoemeltje.

Om het pand ligt een ruime tuin met diverse beschutte patio's. Opde binnenplaats zijn verschillende aangepast speeltoestellengeplaatst. Op deze manier kunnen de deelnemers van het buitenlevengenieten en daar activiteiten uitvoeren.​


Kunt u uw ervaringen over deze instelling aangeven?
0 min